کانال کدال
1399/08/19
18:09
📊 نماد : فرابورس 📑 موضوع: آگهی ثبت افزایش سرمایه 🏭 شرکت: فرابورس ايران 🔸 سرمایه فعلی: 1,400,000 میلیون ریال 🔷 مبلغ افزایش سرمایه: 1,400,000 می...

📊 نماد : فرابورس📑 موضوع: آگهی ثبت افزایش سرمایه🏭 شرکت : فرابورس ایران🔸 سرمایه فعلی: ۱,۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال🔷 مبلغ افزایش سرمایه: ۱,۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال✅ درصد افزایش سرمایه : ۱۰۰ درصد🔰 منبع تامین افزایش سرمایه:◀️ از محل سود انباشته و اندوخته
📋 مشاهده اطلاعیه📥 دریافت اطلاعیه ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖


#فرابورس #افزایش_سرمایه ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 📆۱۳۹۹/۰۸/۱۹ ۱۵:۳۱:۳۸ ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ کانال کدال⬇️⬇️ 🆔:

انتهای خبر

0
0