بتاسهم
1399/10/07
17:31
طی روزهای گذشته بحث های مربوط به توقف نمادها بابت ظن دستکاری قیمت افزایش یافته است اتفاق جدیدی که در بازار رخ داده و به نظر یک تغییر سیاست نظارتی د...

طی روزهای گذشته بحث های مربوط به توقف نمادها بابت ظن دستکاری قیمت افزایش یافته است اتفاق جدیدی که در بازار رخ داده و به نظر یک تغییر سیاست نظارتی در بازار است ما فعلا تاکید می کنیم فعلا با بحث توقف نماد کاری نداریم چرا که آن طرف قضیه را به درستی نمی دانیم و ممکن است دستکاری قیمت واقعی صورت گرفته باشد اما احساس می کنیم امیدوارم این طور نباشد احساس می کنیم به نوعی ناظر این بازار در حال ناامن کردن فضای نوسان گیری های غیر معمول در بازار هستند به شکلی که نشان دهند ذره بین آنها روی افراد و نمادهای مختلف بازار وجود دارد و تور اطلاعاتی آنها گسترده است. اما یک اتفاق وجود دارد این رویداد ها ریسک معاملات این افراد را بالا برده و علاوه ضربه های خاص به بازار تجربه نشان داده که این اتفاقات در مسیر کوتاه مدت شاید موثر باشد در میان مدت بلند مدت موثر نیست نکته دوم به نظر بهتر است در این حوزه شفاف عمل شود تا ظن هرگونه اعمال سلیقه در این موضوع از بین برود به عنوان مثال مصادیق ظن دستکاری قیمت مشخص گردد و این که مثلا فلان سهم چرا متوقف شده و دلایل ظن دستکاری چه بوده است به نظر هرچی شفاف تر و دقیق تر باشیم نتیجه کار بهتر خواهد شد در شرایط فعلی این موضوع بیشتر دافعه بازار را افزایش می دهد اما اگر شفافیت وجود داشته باشد بتواند به امنیت و بهبود فرایند بازار کمک کند میتواند بازدارندگی خوبی را نشان دهدو صد البته همه اعتقاد دارند باید جلو فساد و دستکاری قیمت و مواردی از این دست گرفته شود این طبیعی است و قطعی است اما بحث این است که این موضوع سلیقه‌ای نشده و بتواند یک کار نظارتی کامل را نشان بدهدو حالا سراغ بازار امروز برویم که ... ادامه مطلب در http://betasahm۱.ir/reports/٪da٪af٪d۸٪b۲٪d۸٪a۷٪d۸٪b۱٪d۸٪b۴-٪d۸٪a۸٪d۸٪a۷٪d۸٪b۲٪d۸٪a۷٪d۸٪b۱٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۵٪d۸٪b۱٪d۹٪۸۸٪d۸٪b۲-٪db٪۸c٪da٪a۹٪d۸٪b۴٪d۹٪۸۶٪d۸٪a۸٪d۹٪۸۷-٪db٪b۷-٪d۸٪af٪db٪۸c-٪db٪b۹٪db٪b۹.html

انتهای خبر

0
0