سهام تحلیل (محمد حسین جباری)
1401/06/02
21:47
#اوان تثبیت بالای 1150 مهم است با تثبیت بالای 1150 دو هدف 1700 و 2200

#اوان تثبیت بالای ۱۱۵۰ مهم است با تثبیت بالای ۱۱۵۰ دو هدف ۱۷۰۰ و ۲۲۰۰انتهای خبر

0
0