پیامهای ناظر بازار
1399/12/03
09:51
پایان مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام در نماد (دقاضیح۱)

به اطلاع می رساند؛ با توجه به اتمام مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام شرکت داروسازی شهید قاضی در نماد (دقاضیح۱) در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۳، نماد معاملاتی مذکور در پایان معاملات امروز یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۳ متوقف می گردد. خریداران نهایی حق تقدم سهام جدید، می بایست مفاد اطلاعیه شماره DPM-IOP-۹۰ I-۰۰۱ مورخ ۱۳۹۰/۰۵/۱۸ اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار سرمایه ای سازمان بورس و اوراق بهادار و مفاد بخشنامه شماره ۱۱۰۱۰۰۴۰ موضوع نامه شماره ۱۲۱/۱۵۰۴۸۱ مورخ ۳۰/۰۵/۱۳۹۰ اداره امور کارگزاران سازمان بورس و اوراق بهادار را مد نظر قرار دهند. مدیر عملیات بازار فرابورس ایران

انتهای خبر

0
0