تحلیل به جای تخیل - محمد نوربخش
1401/03/13
10:45
سلام لایو تحلیلی با موضوع تاثیر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بر دو شرکت غبشهر و غکورش را در لینک زیر ببینید https://www.instagram.com/tv/CeON7Sygx-7/?igsh...
انتهای خبر

0
0