اسمارت بورس
1400/03/21
22:10
#شستا بین کف و سقف یک محدوده داره نوسان میکنه⚡️ در حرکت اخیر برای اینکه از این محدوده خارج بشه باید از ۱۱۰۰ عبور کنه📊 ⚛

#شستا بین کف و سقف یک محدوده داره نوسان میکنه⚡️ در حرکت اخیر برای اینکه از این محدوده خارج بشه باید از ۱۱۰۰ عبور کنه📊
انتهای خبر

0
0