بتاسهم
1401/03/18
08:50
#خبهمن به منظور بررسی وضعیت شفافیت اطلاعاتی ناشر ، نماد معاملاتی حداکثر تا تاریخ 1401/03/31 تعلیق می گردد. 😐😐😐

#خبهمن به منظور بررسی وضعیت شفافیت اطلاعاتی ناشر ، نماد معاملاتی حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ تعلیق می گردد. 😐😐😐


انتهای خبر

0
0