بورس۲۴
1401/03/29
13:24
ارزش معاملات خرد ۶ درصد رشد کرد

ارزش معاملات خرد حدود ۴,۲ همت بود که در مقایسه با دیروز ۶ درصد افزایش داشت. پرمعامله ترین گروه های بازار بانکی، شیمیایی، خودرو و قطعه ساز، فلزی و سیمانی بودند.

ارزش معاملات خرد 6 درصد رشد کرد

بورس۲۴ : ارزش معاملات خرد حدود ۴,۲ همت بود که در مقایسه با دیروز ۶ درصد افزایش داشت. پرمعامله ترین گروه های بازار بانکی، شیمیایی، خودرو و قطعه ساز، فلزی و سیمانی بودند.


در گروه های هتل و رستوران، انبوه سازی و عرضه برق شاهد بیشترین ورود نقدینگی حقیقی و در گروه های بانکی، شیمیایی، فلزی، فرآورده های نفتی و بیمه ای شاهد بیشترین ورود پول حقوقی بودیم.


تراز پول حقیقی بازار حدود منفی ۴۶۰ میلیارد تومان و در صندوق های با درآمد ثابت بازار پس از ۶ روز متوالی منفی بودن، امروز مثبت ۳۷ میلیارد تومان بود.


عمده ترین خریدهای حقیقی از حقوقی در نمادهای سمگا، دی، خزامیا، مبین، پارس، وبانک، تفارس، سپاها، ومعادنح و فتوسا انجام شد. حقوقی ها هم تا توانستند در مقابل فروش های حقیقی در نمادهای وبملت، نوری، شپنا، بپاس، فملی، شتران، سآبیک، خبهمن، وگردش و وتجارت حمایت کردند.


شاخص کل یک هزار و ۷۷۵ واحد و شاخص فرابورس ۱۴۷ واحد افت کردند اما شاخص هموزن ۱۷۸ واحد مثبت خورد. شاخص کل در ارتفاع ۱ میلیون و ۵۴۵ هزار واحد، فرابورس در سطح ۲۰ هزار و ۹۶۳ واحد و هموزن در محدوده ۴۲۵ هزار واحد ایستادند.

انتهای خبر

0
0