اسمارت بورس
1399/08/12
16:30
#شرانل نفت ایرانول در آخرین گزارش منتشره فعالیت #شرانل 4,594,971 میلیون ريال فروش داشته است که نسبت به شهریورماه افزایش داشته است البته لازم به ذ...

#شرانل


نفت ایرانولدر آخرین گزارش منتشره فعالیت #شرانل ۴,۵۹۴,۹۷۱ میلیون ریال فروش داشته است که نسبت به شهریورماه افزایش داشته است البته لازم به ذکر است این افزایش بابت افزایش نرخ ها بوده است .🌀انتهای خبر

0
0