موج مثبت Positive Wave
1401/03/17
12:24
ارزش جایگزینی در نیروگاه‌های بورسی ⚡️طبق برآورهای انجام‌شده، در میان شرکت‌های تولیدکننده برق به ترتیب «آبادا»، «دماوند»، «بجهرم»، «بمپنا»، «بگیلان...

ارزش جایگزینی در نیروگاه‌های بورسی⚡️طبق برآورهای انجام‌شده، در میان شرکت‌های تولیدکننده برق به ترتیب «آبادا»، «دماوند»، «بجهرم»، «بمپنا»، «بگیلان»، «بپیوند»، «بزاگرس» و «بکهنوج» دارای کمترین نسبت ارزش بازار به ارزش جایگزینی هستند.⚡️به‌منظور برآورد ارزش جایگزینی شرکت‌های نیروگاهی، هزینه احداث هر مگاوات برق واحد سیکل ترکیبی ۵۷۵هزار و ۳۱۴یورو و واحد گازی ۴۵۰هزار یورو در نظر گرفته شده است. نرخ یورو هم ۳۲هزار تومان در نظر گرفته شده است.⚡️به بیان دیگر اگر بخواهیم یک شرکت نیروگاه گازی با ظرفیت هزار مگاوات را امروز تاسیس کنیم، حدود ۴۵۰میلیون یورو نقدینگی نیاز داریم. چنانچه با یوروی ۳۲‌هزار تومانی حساب کنیم، باید حدود ۴/ ۱۴‌هزار میلیارد تومان هزینه کنیم.⚡️برای محاسبه ارزش جایگزینی هزینه احداث با دارایی‌‌‌های جاری جمع ‌شده و مجموع بدهی‌‌‌های شرکت از آن کسر شده است. لازم به ذکر است که برای نیروگاه عسلویه مپنا با فرض ظرفیت فعلی این نسبت ۲۸‌درصد خواهد بود که با فرض راه‌‌‌اندازی دو واحد بخار ۷/ ۲۱درصد ارائه شده است./ دنیای اقتصادمرجع فوری‌ترین تحلیل‌های بورسیانتهای خبر

0
0