کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران
1401/06/02
13:02
https://b2n.ir/x16828 صدای بورس لزوم توجه به سرمایه‌گذاری غیرمستقیم دبیر کل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری گفت: صندوق‌های سرمایه‌گذاری از تنوع بسیار...

https://b۲n.ir/x۱۶۸۲۸


صدای بورس


لزوم توجه به سرمایه‌گذاری غیرمستقیم


دبیر کل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری گفت: صندوق‌های سرمایه‌گذاری از تنوع بسیار زیادی در بازار سرمایه برخوردار هستند و محلی است که سرمایه‌گذاران می‌توانن...انتهای خبر

0
0