همفکران
1401/02/19
15:33
#مجمع #سدور 📌مجمع عمومی عادی سالیانه سیمان دورود به دلیل به حدالنصاب نرسیدن تعداد سهامداران لغو شد. در این جلسه اعلام شد که این مجمع به 31 اردیبه...

#مجمع


#سدور📌مجمع عمومی عادی سالیانه سیمان دورود به دلیل به حدالنصاب نرسیدن تعداد سهامداران لغو شد.


در این جلسه اعلام شد که این مجمع به ۳۱ اردیبهشت موکول و اطلاعات تکمیلی در این خصوص از طریق سامانه‌ها و مراجع رسمی اطلاع‌رسانی خواهد شد.


Hamfekran.com


@Agahmoshaverانتهای خبر

0
0