بهنام صمدی
1399/08/19
12:41
‏آقای همتی راه پاستور از ملاصدرا میگذرد اگر فکر کردید بدون همراهی سهامداران شما به آرزوی ۱۴۰۰ می رسید سخت در اشتباهید جزیره ای عمل نکنید با افزا...

آقای همتی راه پاستور از ملاصدرا میگذرداگر فکر کردید بدون همراهی سهامداران شما به آرزوی ۱۴۰۰ می رسید سخت در اشتباهیدجزیره ای عمل نکنیدبا افزایش سود بین بانکی و کش دادن موضوع یک درصد صندوق توسعه ملی باعث سلب اعتماد بازار سرمایه شدیددارایی مالکان سهام عدالت نصف شد


@BehnamSamadi_irانتهای خبر

0
0