پایگاه خبری انتخاب
1400/04/13
00:09
المیادین از قول رسانه های اسرائیلی: 🔹 حمله به کشتی اسرائیلی کار ایران بوده است 🔹 این اقدام پاسخ تهران به حمله ماه گذشته در کرج بود/انتخاب جزئیا...

المیادین از قول رسانه های اسرائیلی:🔹 حمله به کشتی اسرائیلی کار ایران بوده است🔹 این اقدام پاسخ تهران به حمله ماه گذشته در کرج بود/انتخابجزئیات در 👇👇


entekhab.ir/۰۰۲cq۱


🆔 @Entekhab_irانتهای خبر

0
0