نوسان روزانه
1399/08/18
10:40
🔴سود بانکی کاهش می‌یابد؟ 🔹شنیده می‌شود بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در حال بررسی کاهش سود بانکی به محدوده ۱۵ درصد هستند. 🔹طبق این شنیده نرخ سود بین ...

🔴سود بانکی کاهش می‌یابد؟🔹شنیده می‌شود بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در حال بررسی کاهش سود بانکی به محدوده ۱۵ درصد هستند.


🔹طبق این شنیده نرخ سود بین بانکی به بازه ۱۲ درصد تا ۱۸ درصد کاهش می‌یابد


🔹با توجه به کاهش انتظارات تورمی این موضوع در دست بررسی است.

انتهای خبر

0
0