کارگزاری آبان
1399/09/23
10:04
📊#فسدید اطلاعیه 99/09/23 *لوله و تجهیزات سدید* افشای اطلاعات بااهمیت - (حکم دادگاه در خصوص اعسار یا ورشکستگی شرکت - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹...

📊#فسدید


اطلاعیه ۹۹/۰۹/۲۳


*لوله و تجهیزات سدید*


افشای اطلاعات بااهمیت - (حکم دادگاه در خصوص اعسار یا ورشکستگی شرکت - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
انتهای خبر

0
0