نوآوران امین
1399/11/07
08:58
لامیران(#فلامی) اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 3 ماهه منتهی به 1399/09/30 (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) ✅ افزایش 90 درصدی درآمدهای عملیاتی ...

لامیران(#فلامی)


اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه)✅ افزایش ۹۰ درصدی درآمدهای عملیاتی ۳ ماهه ۱۴۰۰ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۱۰۶,۴۵۲ میلیون ریال به مبلغ ۲۰۲,۱۹۹ میلیون ریال رسیده است)


✅افزایش ۱۳۹ درصدی سود خالص ۳ ماهه ۱۴۰۰ و تحقق سود ۴۹۲ ریالی به ازاء هر سهمتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodalانتهای خبر

0
0