همفکران
1399/08/12
08:16
سهامداران حقوقی چه خریدند و چه فروختند؟

روز یکشنبه ۱۱ آبان ماه شاخص کل با افت ۲۵۹۹۶ واحد به محدوده ۱ میلیون و ۲۷۹ هزار واحد بازگشت . ارزش کل معاملات بازار سرمایه ۷ هزار میلیارد تومان و ارزش معاملات خرد ۵ هزار میلیارد تومان بود.

روز یکشنبه ۱۱ آبان ماه شاخص کل با افت ۲۵۹۹۶ واحد به محدوده ۱ میلیون و ۲۷۹ هزار واحد بازگشت . ارزش کل معاملات بازار سرمایه ۷ هزار میلیارد تومان و ارزش معاملات خرد ۵ هزار میلیارد تومان بود.انتهای خبر

0
0