بورس۲۴
1401/01/24
11:03
عوارض صادراتی بر«ساربیل» بی اثر است

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت سیمان آرتا اردبیل در خصوص موضوع اعلام نرخ عوارض صادراتی شفاف سازی کرد.

عوارض صادراتی بر«ساربیل» بی اثر است

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت سیمان آرتا اردبیل در خصوص موضوع اعلام نرخ عوارض صادراتی شفاف سازی کرد.


شرکت سیمان آرتا اردبیل اعلام نمود که وزارت صنعت معدن و تجارت با موضوع اعلام نرخ عوارض صادراتی،به استحضار کلیه سهامداران محترم می رساند، اثرات وضع عوارض مذکور بر درآمد عملیاتی و سود آوری این شرکت تاثیر چندانی نخواهد داشت.


ساربیل
انتهای خبر

0
0