نوآوران امین
1401/06/02
16:29
مهندسی حمل و نقل پتروشیمی (#حپترو) گزارش #فعالیت_ماهانه (#مرداد_۱۴۰۱) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ سال مالی منتهی به: ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ ✅ درآمد ...

مهندسی حمل و نقل پتروشیمی (#حپترو)گزارش #فعالیت_ماهانه (#مرداد_۱۴۰۱) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱سال مالی منتهی به: ۱۴۰۱/۱۲/۲۹✅ درآمد شناسایی شده طی دوره یک ماه ۱۴۰۱/۰۵/۳۱، ۱۵ درصد بالاتر از متوسط درآمد شناسایی شده طی ۴ ماه گذشته بوده است.


✅ متوسط درآمد ماهیانه شناسایی شده طی ۵ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ بالغ بر ۱۱۶,۵۷۵ میلیون ریال بوده، درحالی که متوسط درآمد ماهیانه شناسایی شده طی ۱۲ ماهه سال گذشته بالغ ۸۶,۴۳۳ میلیون ریال بوده ایست.


⏹ درآمد شناسایی شده طی دوره ۱ ماهه ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ بالغ بر ۱۲۹,۴۶۸ میلیون ریال می باشد.


⏹ جمع درآمد شناسایی شده ۵ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ بالغ بر ۵۸۲,۸۷۲ میلیون ریال میباشد.تحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodal

انتهای خبر

0
0