کدال۳۶۰
1399/12/06
17:00
#غمارگ #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1399/11/30 ▪️ شرکت مارگارین طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1399/11/30 معادل 1,070,630 میلیون ریال از ...

#غمارگ


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰▪️ شرکت مارگارین طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ معادل ۱,۰۷۰,۶۳۰ میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره ۱ ماهه مشابه سال قبل ۳٪ کاهش داشته است.▪️«غمارگ» با سرمایه ثبت شده ۸۴۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۲ ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ مبلغ ۱,۸۸۱,۵۲۱ میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱٪ افت داشته است.۱۳۹۹-۱۲-۰۶ ۱۷:۰۰:۱۷ (۷۲۵۳۱۸)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0