همفکران
1399/10/08
18:58
#کدال #شفاف_سازی #شکربن 📌با سلام احتراماً ، هماهنگونه که در بند۷ گزارش حسابرسی سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۸ موضوع پرونده تخلف گرانفروشی سال ۱۳۹۷ ...

#کدال


#شفاف_سازی


#شکربن📌با سلام احتراما ، هماهنگونه که در بند۷ گزارش حسابرسی سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۸ موضوع پرونده تخلف گرانفروشی سال ۱۳۹۷ در اداره تعزیرات حکومتی استان تهران به آن اشاره گردید و همچنین در گزارش تفسیری بخش ریسک ها توسط شرکت توضیح داده شد، به استحضار می رساند رای سازمان تعزیرات حکومتی به شماره دادنامه ۱۳۹۹۰۰۲۰۱۱۱۵۰۰۱۱۴۶ به تاریخ صدور ۱۹/۰۹/۱۳۹۹ که امروز مورخه ی ۰۸/۱۰/۱۳۹۹ به این شرکت ابلاغ گردید، شرکت کربن ایران به مبلغ ۸۱۵.۳۱۸ میلیون ریال معادل ۲ برابر میزان تخلف به عنوان جریمه نقدی به نفع دولت محکوم گردید که این شرکت نسبت به رای صادره در موعد قانونی در شعبه تجدید نظر تعزیرات حکومتی اعتراض خواهد کرد و پیگیری های موثر را تا حصول نتیجه مثبت بعمل خواهد آورد. ضمنا رای مذکور غیر قطعی می باشد. و در صورت قطعیت آثار مالی در پی خواهد داشت.انتهای خبر

0
0