اقتصاد نیوز
1399/10/28
22:02
🔴بورس و بازارهای سرمایه گذاری نسبت های نقدینگی را به هم زدند / ترکیب نقدینگی ایران قبل از باخت ترامپ ▫️اقتصادنیوز: بانک مرکزی چند روز قبل گزارش دا...

🔴بورس و بازارهای سرمایه گذاری نسبت های نقدینگی را به هم زدند / ترکیب نقدینگی ایران قبل از باخت ترامپ▫️اقتصادنیوز: بانک مرکزی چند روز قبل گزارش داد که نسبت های نقدینگی تغییر کرده است. بر اساس این گزارش رشد پول صفر شده بود و بر حجم شبه پول افزوده شده است.▫️از دیدگاه برخی اقتصاددانان یکی از متغیرهایی که می تواند روندهای تورمی را تعیین تکلیف می کند متغیرهای نقدینگی است. از جمله متغیرهایی که می تواند در کوتاه مدت وضعیت بازارهای دارایی را بر هم زند و به افزایش تورم منجر شود افزایش سهم پول در اقتصاد است.▫️جزییات بیشتر را در #اقتصادنیوز بخوانید👇


https://www.eghtesadnews.com/fa/tiny/news-۳۸۶۶۴۳@EghtesadNews_comانتهای خبر

0
0