کدال۳۶۰
1399/12/04
16:56
#مدار #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1399/11/30 ▪ شرکت سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1399/11/30 از محل واگ...

#مدار


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰▪ شرکت سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ از محل واگذاری سهام ۲۳۵,۵۵۹ میلیون ریال درآمد داشته که نسبت به عملکرد ۱ ماهه مشابه سال قبل ۳۳٪ کاهش داشته است▪ مدار با سرمایه ثبت شده ۲,۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۱۱ ماهه سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ از محل سود سهام محقق شده ۵۰۷,۳۴۲ میلیون ریال درآمد داشته که نسب به مدت مشابه سال قبل سودی محقق نکرده است▪️ شرکت در انتهای بهمن ماه چندین شرکت با بهای تمام شده ۹,۹۰۲,۵۲۱ میلیون ریال در پرتفوی بورسی خود داشته که با رشد ۶۵٪ به مبلغ ۱۶,۳۲۷,۲۱۰ میلیون ریال رسیده است.
۱۳۹۹-۱۲-۰۴ ۱۶:۵۶:۱۳ (۷۲۴۴۸۴)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0