پایگاه خبری انتخاب
1399/08/21
14:08
♦️وضعیت محدودیت‌های ساعت ۱۸ در روز اول اجرا حریرچی: 🔹برای روز اول خوب بود اما درصدی هم بودند که محدودیت‌ها را رعایت نکردند؛ از آنها گله داریم 🔹...

♦️وضعیت محدودیت‌های ساعت ۱۸ در روز اول اجراحریرچی:


🔹برای روز اول خوب بود اما درصدی هم بودند که محدودیت‌ها را رعایت نکردند؛ از آنها گله داریم🔹 وظیفه نطارت، بر عهده تشکل‌های صنفی و پلیس استجزییات در👇👇


entekhab.ir/۰۰۲RyV


🆔 @Entekhab_irانتهای خبر

0
0