کدال۳۶۰
1401/02/17
14:24
#گنگین آگهی ثبت تصمیمات مجمع عادی سالیانه آگهی ثبت #تصمیمات_مجمع عادی سالیانه #دوره_12_ماهه منتهی به 1400/09/30 شرکت اقتصادی نگین گردشگری ایرانیا...

#گنگین


آگهی ثبت تصمیمات مجمع عادی سالیانهآگهی ثبت #تصمیمات_مجمع عادی سالیانه #دوره_۱۲_ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ شرکت اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان با فایل های پیوست منتشر شد۱۴۰۱-۰۲-۱۷ ۱۴:۲۴:۴۲ (۸۷۸۱۲۳)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0