سهام سودآور
1399/11/14
09:07
چراغ اول پیش بینی سود زیرمجموعه های شستا را روشن کرد. داروسازی شهید قاضی در یک عملکرد خوب در ۹ ماهه توانسته بود ۲۲۱ تومان سود بسازد و حالا پیش بی...

چراغ اول پیش بینی سود زیرمجموعه های شستا را روشن کرد.داروسازی شهید قاضی در یک عملکرد خوب در ۹ ماهه توانسته بود ۲۲۱ تومان سود بسازد و حالا پیش بینی سود ۱۲ ماهه هر سهم با سرمایه جدید ۲۸۳ تومان ارایه شده است.


سهم در فصل پاییز سال جاری ۷۳ تومان سود محقق کرده است و بهار ۵۶ تومان سود داشت.انتهای خبر

0
0