کدال۳۶۰
1399/08/22
00:01
این کسانی ک از این سیستم استفاده کردن میدونن کجا میانگین بگیرن.کجا ورود کنن و کجا خروج کنن و حتی تشخیص ریزش بازار رو هم از طریق نرم افزار داشتن. به...

این کسانی ک از این سیستم استفاده کردن میدونن کجا میانگین بگیرن.کجا ورود کنن و کجا خروج کنن و حتی تشخیص ریزش بازار رو هم از طریق نرم افزار داشتن.


بهترین نقطه ورود و روند های شارپی ، نوسان گیری،تمام الگوهای تکنیکال،تشخیص اهداف پیش رو سهم، پول هوشمند سهم،ورود و خروج و نقدینگیدرگاه پرداخت :


https://zarinp.al/۲۳۷۷۲۶برای خرید این نرم افزار


@AloBoorseAdminانتهای خبر

0
0