کدال۳۶۰
1399/11/06
15:21
#وامین خلاصه #تصمیمات_مجمع عمومی عادی سالیانه #دوره_12_ماهه منتهی به 1398/09/30 شرکت سرمایه گذاری امین توان آفرین ساز 🔹 تاریخ جلسه: ساعت مورخ ...

#وامین


خلاصه #تصمیمات_مجمع عمومی عادی سالیانه #دوره_۱۲_ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ شرکت سرمایه گذاری امین توان آفرین ساز🔹 تاریخ جلسه: ساعت مورخ
۱۳۹۹-۱۱-۰۶ ۱۵:۲۱:۴۹ (۷۱۵۸۷۵)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0