کدال۳۶۰
1399/11/07
17:45
#ساوه #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1399/10/30 ▪️ شرکت سیمان ساوه طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1399/10/30 معادل 770,047 میلیون ریال از م...

#ساوه


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰▪️ شرکت سیمان ساوه طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ معادل ۷۷۰,۰۴۷ میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره ۱ ماهه مشابه سال قبل ۱۰۸٪ افزایش داشته است.▪️«ساوه» با سرمایه ثبت شده ۶۵۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۱۰ ماهه سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ مبلغ ۵,۹۹۱,۲۰۰ میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۹۱٪ رشد داشته است.۱۳۹۹-۱۱-۰۷ ۱۷:۴۴:۵۵ (۷۱۷۱۸۱)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0