دنیای بورس
1399/08/12
08:04
معاملات کدام نمادها تایید نشد + اسامی

برخی از معاملات در فرابورس تایید نشدند.

به گزارش «دنیای بورس» به نقل از فرابورس، معاملات یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۱ در نمادهای معاملاتی اوراق اجاره تامین اجتماعی (شستا۰۰۱۱)،(شستا۰۰۲۱) و (شستا۰۰۳۱)، اوراق مرابحه دولتی (سلامت۴۱)، اوراق اجاره شرکت مهندسی و ساختمانی صبا نفت (صبا۱۴۰۱۱)،اوراق اجاره شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش (کیش۱۴۰۲۱) ، اوراق تسهیلات مسکن بانک ملی (تملی ۷۰۴۱)، (تملی ۸۰۲۱)، (تملی ۷۰۱۱)، (تملی ۷۱۱۱)، (تملی ۷۱۲۱)، (تملی ۷۰۷۱)، (تملی ۷۱۰۱)، (تملی ۸۰۱۱)، (تملی ۸۰۷۱) و (تملی ۶۱۲۱) و شرکت کیا الکترود شرق (کیا۱) مورد تایید قرار نگرفت.


انتهای خبر

0
0