وارن بافت
1401/03/30
09:27
#خبهمن اطلاعیه 1401/03/30 آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه جهت تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1400/12/29 در ساعت 10:00 رو...

#خبهمناطلاعیه ۱۴۰۱/۰۳/۳۰


آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه


جهت تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹


در ساعت ۱۰:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۸


در شهر تهران به آدرس تهران، بزرگراه فتح (جاده قدیم کرج) ، کیلومتر ۱۶، سالن همایش شرکت بهمن موتور

انتهای خبر

0
0