بورس۲۴
1401/04/07
09:42
«قشهد»پیرو اخبار منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر اجاره زمین شفاف سازی نمود

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت شهد توضیحاتی در خصوص اجاره زمین ارائه داد.

«قشهد»پیرو اخبار منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر اجاره زمین شفاف سازی نمود

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت شهد توضیحاتی در خصوص اجاره زمین ارائه داد.شرکت اعلام نمود اجاره ۱۰ساله ۵۰۰هکتارزمین از منطقه آزادماکو بااجاره سالیانه۱۵۵۱۱۸۰۰۰۰۰ریال جهت عمدتاکشت چغندرقندودرصورت لزوم سایرمحصولات کشاورزی نموده است.باتوجه به اینکه کشت دربهار۱۴۰۲انجام وآثارمالی درسال مالی بعد خواهدبودبلافاصله پس ازروشن شدن دقیق آثارمالی مراتب اطلاع رسانی خواهد شد


قشهد
انتهای خبر

0
0