تحلیل کاربردی هلالات
1401/06/01
12:21
#فسبزوار ارزش بازار : 10.5 همت قیمت هر سهم: 26000 ريال میانگین حجم ماهانه معاملات: یک میلیون سهم سهامدار عمده: اپال کانی پارس سهامداران کمتر از ی...

#فسبزوارارزش بازار : ۱۰.۵ همت


قیمت هر سهم: ۲۶۰۰۰ ریال


میانگین حجم ماهانه معاملات: یک میلیون سهم


سهامدار عمده: اپال کانی پارس


سهامداران کمتر از یک درصد: ۸٪محصولات اصلی: آهن اسفنجیخوراک اصلی: گندلهسهم مواد اولیه از بهای تمام شده: ۹۲٪نسبت P.ettm با گزارش بهار: ۵.۴ نسبت p.efw با مفروضیات میانه: ۷ . ۲*فرض اصلی اسفنجی ۷۵میلیون ریالی ریالی برای میانگین ۹ ماه تیر الی اسفند است.*سال مالی شرکت منتهی به آذر است اما در اینجا بررسی ما با فرض سال تقویمی منتهی به اسفند است.

انتهای خبر

0
0