کارگزاری آبان
1399/08/18
08:20
📊#قهکمت اطلاعیه 99/08/17 *قند هکمتان* افشای اطلاعات بااهمیت - (دریافت مجوز تغییر بیش از ۱۰ درصد در نرخ فروش محصولات یا ارائه خدمات - گروه الف) منت...

📊#قهکمت


اطلاعیه ۹۹/۰۸/۱۷


*قند هکمتان*


افشای اطلاعات بااهمیت - (دریافت مجوز تغییر بیش از ۱۰ درصد در نرخ فروش محصولات یا ارایه خدمات - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
انتهای خبر

0
0