بورس۲۴
1400/10/30
10:15
تحقق سود ۹۹۴ریالی در «شبندر»

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴،شرکت پالایش نفت بندرعباس صورت های مالی حسابرسی نشده ۹ ماهه خود را منتشر کرد. بر اساس اطلاعات منتشر شده در سامانه کدال شرکت پالایش نفت بندرعباس در پروسه زمانی ذکر شده برای هر سهم سودی بالغ بر ۹۹۴ ریال شناسایی کرده است. که نسبت به مدت مشابه قبل رشد ۸۲ درصدی داشته است .مجموع سود خالص این شرکت به ۱۳۳۵۲میلیارد تومان رسید.این در حالیست که ۱۵۳۷۵ میلیارد تومان سود ناخالص داشته که نسبت به دوره مشابه قبل ۲۰۸درصد افزایش پیدا کرده است.

تحقق سود 994ریالی در «شبندر»

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ،شرکت پالایش نفت بندرعباس صورت های مالی حسابرسی نشده ۹ ماهه خود را منتشر کرد. بر اساس اطلاعات منتشر شده در سامانه کدال شرکت پالایش نفت بندرعباس در پروسه زمانی ذکر شده برای هر سهم سودی بالغ بر ۹۹۴ ریال شناسایی کرده است. که نسبت به مدت مشابه قبل رشد ۸۲ درصدی داشته است .مجموع سود خالص این شرکت به ۱۳۳۵۲میلیارد تومان رسید.این در حالیست که ۱۵۳۷۵ میلیارد تومان سود ناخالص داشته که نسبت به دوره مشابه قبل ۲۰۸درصد افزایش پیدا کرده است.

شبندر
انتهای خبر

0
0