بورس پرس
1399/08/18
09:22
شرکت فرابورسی با اعلام حضور در مزایده موقتا از تابلو خارج شد

شرکت فرابورسی از حضور در مزایده استخراج و فروش ماده معدنی در معادن مس کلوت، کلاته مهران، چاه فراق و چشمه شیرین استان سمنان خبر داد و با توقف نماد، آماده بازگشایی شد.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس ، شرکت کیمیای زنجان گستران از حضور در مزایده انجام عملیات استخراج و فروش ماده معدنی در معادن مس کلوت، کلاته مهران، چاه فراق و چشمه شیرین استان سمنان خبر داد و با توقف نماد، آماده بازگشایی شد.


براین اساس، "کیمیا" اعلام کرد: شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران اقدام به برگزاری مزایده انجام عملیات استخراج و فروش ماده معدنی در معادن مس کلوت، کلاته مهران، چاه فراق و چشمه شیرین استان سمنان کرده که از ۱۷ آبان آغاز شده و برآورد می شود نتایج ۲۵ آبان مشخص شود.


تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir


انتهای پیامانتهای خبر

0
0