موج مثبت Positive Wave
1399/08/18
11:05
#دلار_صرافی_ملی مطابق با انتظار به محدوده حمایتی نزدیک شده

#دلار_صرافی_ملی مطابق با انتظار به محدوده حمایتی نزدیک شدهانتهای خبر

0
0