بولتن اقتصادی
1399/11/09
18:09
چرا مرغ گران شد؟ مدیر عامل اتحادیه مرغداران گوشتی: ایرادات سامانه بازارگاه یکی از دلایل افزایش قیمت تمام شده تولید مرغ است و گرانی مرغ ارتباطی ب...

چرا مرغ گران شد؟مدیر عامل اتحادیه مرغداران گوشتی:ایرادات سامانه بازارگاه یکی از دلایل افزایش قیمت تمام شده تولید مرغ است و گرانی مرغ ارتباطی به تولیدکننده ندارد.با توجه به شرایط کرونا و تاکید وزارت بهداشت بر رعایت اصول بهداشتی و عدم‌تجمعات، پیش بینی می‌شود که تا فروردین افزایش چشمگیری در قیمت نداشته باشیم

انتهای خبر

0
0