سبدگردان آرمان اقتصاد
1399/10/29
11:17
#رصد_بازار #خساپا ۶۸ درصد پایین تر از سقف مرداد ماه! 🍂🍂🍂 ➖➖➖➖➖➖➖➖ ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ ۱۱:۱۷ ➖➖➖➖➖➖➖➖ شرکت سبد گردانی آرما...

#رصد_بازار


#خساپا


۶۸ درصد پایین تر از سقف مرداد ماه!🍂🍂🍂


➖➖➖➖➖➖➖➖


۱۳۹۹/۱۰/۲۹ ۱۱:۱۷


➖➖➖➖➖➖➖➖


شرکت سبد گردانی آرمان اقتصاد
انتهای خبر

0
0