کدال۳۶۰
1399/08/19
14:24
#غدام #افشای_اطلاعات_بااهمیت - (افشای معاملات موضوع ماده 129 لایحه اصلاحی قانون تجارت یا سایر اشخاص وابسته - گروه ب) منتهی به سال مالی 1399/09/30 ش...

#غدام


#افشای_اطلاعات_بااهمیت - (افشای معاملات موضوع ماده ۱۲۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت یا سایر اشخاص وابسته - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ شرکت خوراک دام پارس
۱۳۹۹-۰۸-۱۹ ۱۴:۲۴:۴۹ (۶۹۰۵۶۶)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0