بورس۲۴
1400/09/20
17:12
بورس بورس بورس

امروز شاهد خروج پول حقیقی از بازار برای یازدهمین روز متوالی بودیم. تراز نقدینگی خرد صندوق ها برای دومین روز پیاپی منفی شد. حقیقی ها بیش از همه خساپا، فولاد، بپاس، فجهان، شبندر، خبهمن، وگردش و فسبزوار را به حقوقی ها فروختند و از آن ها غاذر، فن آوا، کنور، وآذر، غناب، غدیس، سباقر، قنقش، کروی و خگستر خریدند.

انتهای خبر

0
0