کارگزاری آبان
1400/01/08
08:30
📊#وبصادر اطلاعیه 1400/01/07 *بانک صادرات ایران* افشای اطلاعات بااهمیت - (تحصیل سهام - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

📊#وبصادر


اطلاعیه ۱۴۰۰/۰۱/۰۷


*بانک صادرات ایران*


افشای اطلاعات بااهمیت - (تحصیل سهام - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
انتهای خبر

0
0