همفکران
1399/08/25
12:14
https://b2n.ir/971035 #خبر_مصاحبه 📌 خبرهای خوش «شستا» در آستانه بازگشایی نماد ✅ مدیر عامل شستا از رشد سودآوری و فروش شرکت های مدیریتی شستا طی ن...

https://b۲n.ir/۹۷۱۰۳۵#خبر_مصاحبه📌 خبرهای خوش «شستا» در آستانه بازگشایی نماد✅ مدیر عامل شستا از رشد سودآوری و فروش شرکت های مدیریتی شستا طی نیمه اول سال خبر داد.📣 جزییات این خبر را با دسترسی آزاد در همفکران بخوانید👇👇https://b۲n.ir/۱۶۰۹۰۳انتهای خبر

0
0