بورس۲۴
1401/04/06
10:43
زیان ۲۰ میلیارد تومانی «برکت» در خرداد ماه

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت گروه دارویی برکت گزارش فعالیت ماهانه ۳ ماهه منتهی به خرداد ماه ۱۴۰۱خود رامنتشر کرد.

زیان 20 میلیارد تومانی «برکت» در خرداد ماه

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت گروه دارویی برکت گزارش فعالیت ماهانه ۳ ماهه منتهی به خرداد ماه ۱۴۰۱خود رامنتشر کرد. براساس اطلاعات منتشر شده در سامانه کدال شرکت در خرداد ماه از معاملات خود ۲۰ میلیارد تومان زیان کسب کرد. ارزش پرتفوی بورسی این شرکت نیز در این ماه به ۳۵۰۳ میلیارد تومان رسید و ۴۴۲ میلیاردتومان ارزش پورتفوی نسبت به ماه قبل افزایش یافته است.


برکت
انتهای خبر

0
0