بورس پلنر
1400/06/25
19:31
#شتوکا از منظر تکنیکال کلاسیک مادامیکه درون کانال افزایشی (کوتاه مدت) و بالای میانگین های ایچیموکو قرار دارد میتواند با گذر از ابرکمو نزولی و مقاوم...

#شتوکا


از منظر تکنیکال کلاسیک مادامیکه درون کانال افزایشی (کوتاه مدت) و بالای میانگین های ایچیموکو قرار دارد میتواند با گذر از ابرکمو نزولی و مقاومت ۳۸۹۴۳ ریال به سمت سقف کانال فرضی در محدوده ۴۸۲۴۴ ریال گام بردارد.حد ابطال سناریوی فوق؛ نفوذ قیمت زیر حمایت ۳۳۷۱۵ ریال۱۴۰۰/۶/۲۵@bourse_planner۱انتهای خبر

0
0