ساعت بورس
1400/07/21
09:24
... #خنصیر #دروز #غگیلا برای چندمین روز متوالی #صف_خرید ... 📊 📉

...#خنصیر#دروز#غگیلابرای چندمین روز متوالی #صف_خرید...📊 📉

انتهای خبر

0
0