پایگاه خبری انتخاب
1401/03/04
12:17
♦️امیرعبداللهیان به سوئیس رفت 🔹حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران به منظور شرکت در اجلاس داووس، صبح امروز تهران را به مقصد سوئیس ترک کرد ...

♦️امیرعبداللهیان به سوئیس رفت🔹حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران به منظور شرکت در اجلاس داووس، صبح امروز تهران را به مقصد سوئیس ترک کردجزئیات در👇👇


entekhab.ir/۰۰۲qNZ


🆔 @Entekhab_irانتهای خبر

0
0