بورس۲۴
1400/12/01
18:03
«سدور» در ۱۱ ماهه چه کرد؟

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، گزارش فروش بهمن ماه شرکت سیمان دورود منتشر شده که در ادامه فروش ماهانه و تجمعی افشا شده است.

«سدور» در 11 ماهه چه کرد؟

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت سیمان دورود در ۱۱ ماهه منتهی به بهمن ماه ۱۴۰۰ حدود ۳۴۸ میلیارد تومان فروش داشته که نسبت به دوره مشابه سال قبل ۶۲ درصد افزایش داشته است.


لذا ۳۴ میلیارد تومان آن در بهمن ماه فروش داشته که نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱۰ درصد افزایش داشته است.سدور
انتهای خبر

0
0