سبدگردان آرمان اقتصاد
1400/02/21
11:48
بیشترین ارزش خرید حقیقی در صف خرید ارقام به میلیارد تومان 2. #فملی 👈 45.5⬅️ (35.2 M سهم) (صف خرید +5.99 %) 3. #شپنا 👈 40.7⬅️ (40.2 M سهم) (صف ...

بیشترین ارزش خرید حقیقی در صف خریدارقام به میلیارد تومان۲. #فملی 👈 ۴۵.۵ ⬅️ (۳۵.۲ M سهم)


(صف خرید +۵.۹۹ ٪)۳. #شپنا 👈 ۴۰.۷ ⬅️ (۴۰.۲ M سهم)


(صف خرید +۵.۹۱ ٪)۴. #برکت 👈 ۳۹.۲ ⬅️ (۱۳.۹ M سهم)


(صف خرید +۵.۹۸ ٪)۵. #شتران 👈 ۳۲.۴ ⬅️ (۴۰.۵ M سهم)


(صف خرید +۵.۹۲ ٪)۶. #فولاد 👈 ۳۰.۹ ⬅️ (۲۴.۵ M سهم)


(صف خرید +۵.۹۹ ٪)۷. #ذوب 👈 ۳۰.۵ ⬅️ (۹۲.۳ M سهم)


(صف خرید +۵.۹۸ ٪)۸. #خودرو 👈 ۲۶.۹ ⬅️ (۱۳۸.۶ M سهم)


(آخرین معامله +۵.۵۴ ٪)۹. #شبندر 👈 ۲۵.۲ ⬅️ (۱۲.۴ M سهم)


(صف خرید +۵.۹۵ ٪)۱۰. #شبریز 👈 ۲۱ ⬅️ (۸.۱ M سهم)


(صف خرید +۵.۹۶ ٪)۱۱. #شغدیر 👈 ۱۱.۳ ⬅️ (۱.۸ M سهم)


(صف خرید +۵.۹۹ ٪)۱۲. #وساپا 👈 ۱۰.۸ ⬅️ (۲۳ M سهم)


(صف خرید +۵.۹۹ ٪)۱۳. #ساراب 👈 ۱۰.۴ ⬅️ (۴.۵ M سهم)


(آخرین معامله +۰.۳۱ ٪)۱۴. #نوری 👈 ۹.۷ ⬅️ (۱.۷ M سهم)


(صف خرید +۵.۹۹ ٪)۱۵. #شیران 👈 ۹.۳ ⬅️ (۴.۶ M سهم)


(صف خرید +۵.۹۵ ٪)۱۶. #خصدرا 👈 ۸.۸ ⬅️ (۳۵.۳ M سهم)


(صف خرید +۲.۹۹ ٪)۱۷. #واعتبار 👈 ۶.۸ ⬅️ (۶.۹ M سهم)


(صف خرید +۵.۹۵ ٪)۱۸. #شگویا 👈 ۶.۶ ⬅️ (۷.۵ M سهم)


(صف خرید +۵.۹۹ ٪)۱۹. #فاسمین 👈 ۵.۴ ⬅️ (۳.۸ M سهم)


(صف خرید +۵.۹۴ ٪)۲۰. #آریان 👈 ۵.۳ ⬅️ (۵.۳ M سهم)


(صف خرید +۴.۹۹ ٪)۲۱. #پترول 👈 ۴.۹ ⬅️ (۵.۷ M سهم)


(صف خرید +۵.۸۸ ٪)☘️☘️☘️


➖➖➖➖➖➖➖➖


۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ۱۱:۴۶


➖➖➖➖➖➖➖➖


شرکت سبد گردانی آرمان اقتصاد

انتهای خبر

0
0